دربارهی ما

. در نقاط مختلف شهرباکو اجاره روزانه و دراز مدت منزل ها را پیشنهاد می کند شرکت مسکن یابی کاسپیان متمایزبودن شرکت ما نسبت به شرکتهای دیگر در بازار این هست که منزل های ما دارای استاندارهای کیفیتی بالا،صاحب حقوق اعتباری و بیزینس های رسمی است. درمرحله انتخاب ما با نهایت دقت وارد عمل می شویم.تمامی منزل های ما مجهزبه وسایل خانگی، مبلمان و دیگر وسایل ضروری است. نزدیک بودن شرکتهای مطرح بیزینسی به منزلهای ما ین امکان را فراهم ساخته تا ما در انتخاب منزلهای لوکس برای میهمانان عزیز شرایط راحتری داشته باشیم برای تمین احتیاج میهمانان تیم ما نهایت تلاش خود را خواهد کرد.ما به زبانهای مختلف صحبت می کنیم(آذربایجان،روسی،ایتالیا،المان و فارسی) و این باعث می شود تا با مهمان ها راحت ارتباط پرفایده ای داشته باشیم. داشتن متحدهای اعتباری در زمینه های تجاری و علاقه ای برای ما این امکان را فراهم ساخته تا با شرایط عالی خدمات ترانسفر،تور گردش شهری ،ترجمه، نظافت وبرای داشتن اوقات فراغت مناسب و ویژه پیشنهادات دیگر را هم تکلیف می کند. ما با قصد اشنا کردن مهمانان با "مهمان نوازی قفقازي "تمام امکانات خصوصی را به کار گرفتیم.

همکاران